Följande tips kommer från Ingela Pihlström som skrev detta i DISKs tidning Systembladet nummer 51.

Har du någon gång haft problem med sidnumreringen i Microsoft Word? Har du fått ett sidnummer även på innehållsförteckningen? Här har du hjälpen i nöden - en lathund att klippa ut och sätta upp vid datorn.

Jag förutsätter att dokumentet du vill numrera har en framsida och en innehållsförteckning redan. Skapa dessa annars. Har du inte dessa har du säkert inget problem med numreringen heller och då kan du sluta läsa här. ;-)

  1. Gör en avsnittsbrytning efter innehållsförteckningen: ställ dig efter innehållsförteckningen, det vill säga längst ner i den, välj infoga, välj brytning och sen avsnittsbrytning, på nästa sida kan du eventuellt behöva ta bort en gammal sidbrytning.
  2. Gå in i sidfoten: ställ dig på den första riktiga textsidan i dokumentet, där du vill börja numreringen, välj visa, välj sidhuvud/sidfot och gå ner till sidfoten.
  3. Sidnumrera: välj infoga sidnummer i verktygsfältet för sidfoten, som när man står över den visar hjälptexten "infoga sidnummer". När du är inne i sidfoten ska det stå "sidfot -avsnitt 2-" ovanför sidfots-rutan. När du nu numrerat tycker du kanske att det är fel för alla sidor är numrerade, men var lugn det ordnar vi nu.
  4. Nu börjar tricket: välj bort samma som föregående, när du står i avsnitt 2-sidfoten, genom att klicka på en liten knapp i verktygsfältet för sidfoten, som när man står över den visar hjälptexten "samma som föregående". Observera att du måste vara inne i sidfoten för att få fram den.
    Formatera sidnumret: välj knappen formatera sidnummer (fortfarande inne i sidfoten), välj börja med 1, under sidnumrering.

Voila!! Dina sidnummer är på plats. Skulle det nu finnas sidnummer även på de första sidorna tas dessa bort genom att markera och radera i avsnitt 1-sidfoten. Detta ska inte påverka resten av sidnumreringen då du har valt bort samma som föregående-inställningen för andra avsnitttet. Lycka till!

Ingela Pihlström ingela-p@dsv.su.se