Start 28 augusti 2017

Vad behöver du göra?

Registreringen öppnar 10 augusti, för att inte förlora din plats på kursen måste du registrera dig senast 4 september. Registreringen består av 2 steg:

Är du antagen med villkor?

För att registrera dig behöver vi först se att du är behörig. Se www.dsv.su.se/utbildning/studieinformation/inforterminsstart/villkorligtantagen

Hur kommer du igång med dina studier?

Kursen ges på en egen läroplattform. Först vid kursstart 28 augusti kommer du att kunna påbörja kursen.

För mer information om din utbildning:

www.dsv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/distans/ib909c

 

Kontakt:

Frågor om universitetskonto: serviceportalen.su.se  

Registreringsfrågor och allmänna frågor kontakta Studentexpeditionen: studexp@dsv.su.se, Tel: 08 16 16 40
Öppettider: www.dsv.su.se/utbildning/studieinformation/kontaktstudadm/studexp

Frågor om villkor kontakta Studievägledningen svl@dsv.su.se, Tel: 08 16 16 35
Öppettider: www.dsv.su.se/utbildning/studieinformation/kontaktstudadm/svl

Frågor om läroplattformen: pierre@dsv.su.se