Som student på DSV har du möjlighet att åka på utbytesstudier under termin 5 (hösten). DSV har Erasmus+ avtal och bilaterala institutionsavtal med mer än 40 universitet i Europa och Asien.

  • Ansökningsperioden öppnar den 10 januari 2018.
  • Sista ansökningsdag den 10 februari 2018.
  • Informationsmöte om utbytesstudier den 24 januari kl.12:00-14:00 i L70.

Bli inspirerad av DSV:s utbytesstudenters rapporter eller kika på våra avtal.

Vilka kurser kan du studera?

  • Kurserna ska ligga på lämplig akademisk nivå och passa din utbildning,
  • heltidsstudier om 30 hp/termin,
  • innehållet i kursen får inte överlappa med kurser du redan har läst,
  • DSV tillåter inte att du skriver examensarbetet under utbytesterminen.

Läs mer om behörighetskrav och ansökan.

/DSV International Office