Förberedelser

Antagningsbesked         

Innan din utlandstermin startar ska du vara registrerad som utresande utbytesstudent i Ladok. Kom ihåg att maila ditt antagningsbesked med start- och slutdatum på terminen till DSV International Office. Du kommer att få registreringsintyg och Kammarkollegiets försäkringsintyg Student UT.

Bostad

Undersök om du kan söka boende via ditt universitet eller om de har tips om hur du söker boende. HousingAnywhere är ett nätverk för studenter som behöver hyra eller hyra ut sin bostad.

Ekonomi

Ta med lokala pengar, minst motsvarande 1 000 kr.
Kontrollera om landet ber dig visa att du har tillräckligt med pengar.
(Inresande utbytesstudenter måste visa att de klarar sitt uppehälle i Sverige. 8 500 kr/mån)

Flygbiljetter

Ombokningsbara biljetter. Planera din resa så att du inte anländer sent på fredag eller på helgen/helgdagar om du behöver få kontakt med kontaktpersoner. I möjligaste mån bör du hinna hem till vårterminens start.

Försäkring

Det är viktigt att du har heltäckande försäkringsskydd. Student UT gäller 14 dagar innan och efter utbytet och endast i studielandet. Hemförsäkring ingår inte. Läs försäkringsvillkoren och avgör om du behöver kompletterande försäkring.

Hjälpmedel

Kläder

Ta med kläder för alla sorters väder.

Medicin

Skaffa intyg från din läkare om du behöver ta med mediciner. Kontrollera ditt vaccinationsskydd.

Pass

Ska ofta vara giltigt 6 månader efteråt.

Registrera närvaro

Undersök om och var du ska registrera din närvaro i landet.

Taxi

Kontrollera hur mycket en taxiresa kostar till city.
När du beställer taxi i Asien ska du inte ange gatuadress utan närmaste korsning. Ta gärna med en lapp med adressen på kinesiska till taxiföraren.

Visum

Sök i god tid! Tänk på att det är stängt enligt både svenska och hemlandets helgdagar. Kontrollera om du behöver bifoga resedokument i din ansökan.
Planerar du andra resor? Klarar du dig utan pass under handläggningstid på två veckor?

När du anländer

Tänk på landets regelverk

Telefonkort

Köp lokalt SIM-kort till telefonen. I vissa länder måste du t.ex. visa upp pass eller registrerad bostadsadress.

Studier

  • DSV:s kurser är ”mjuka” - vår institution är på samhällsvetenskapliga fakulteten. Det utländska universitets kurser liknar oftast datalogi vid KTH.
  • Kurserna pågår oftast under hela terminen och avslutas med examination. Du lär dig att vara strukturerad, flexibel och att tänka framåt!
  • Regelsystemet kan vara annorlunda. Vanligt med obligatorisk närvaro.
  • Om du inte har tillgång till intern plattform kan du gå miste om schemaändringar.

Kursval och Learning Agreement

Det är vanligt att kurser blir fullbelagda eller inställda. När du väljer nya kurser ska du även fylla i blanketten ”Kursval inför utlandsstudier ” och maila den till oss. Därefter får du besked om studierektors bedömning.  

Kandidatstudent: Det är bra om du läser en kurs med motsvarande innehåll som DSV:s kurs METOD 7,5 hp (IB445C Vetenskaplig metod och kommunikation inom data- och systemvetenskap). Kursen är förkunskapskrav till examensarbetet.  Om du inte hittar en motsvarande kurs så läser du METOD termin 6.

När det är klarlagt vilka kurser du ska läsa ska du uppdatera ditt Learning Agreement, som ska signeras av dig, DSV och partneruniversitet. Signerad version ska du skicka till oss innan utbytesperiodens slut.

Information om kursvalsblanketten och Learning Agreement ser du här

Uppsats nästa termin?

Kom ihåg att kontrollera att du uppfyller förkunskapskrav samt att lämna in projektidé i tid.

Examensarbete - Kandidatstudent
Examensarbete - Masterstudent