För att kunna fortsätta studera på ett program, eller för att kunna flytta till nästa kursnivå, behöver du ha klarat av ett visst antal poäng föregående år. Generellt behöver man ha klarat 75 procent av sina studier.

 

Kandidatprogram och Masterprogram

 

Kandidatprogrammet i Ekonomi och IT:

För att få börja läsa termin 3 krävs minst 22,5 hp från termin 1 (DSV-kurser)

För att få börja läsa termin 4 (Företagsekonomi II) krävs minst 15 hp från termin 2 (Företagsekonomi I)

För att få börja läsa termin 6 på Företagsekonomiska institutionen (Företagsekonomi III) krävs minst 120 hp inkl. minst 45 hp från Företagsekonomi I + II (OBS: inriktning Finansiering kräver även 15 hp statistik)

För att få börja läsa termin 5 och 6 på DSV finns inga specifika förkunskapskrav. Se dock förkunskapskravet för att få skriva examensarbete

 

Kandidatprogrammet i Marknadskommunkation och IT:

För att få börja läsa termin 3 krävs minst 22,5 hp från termin 1 (DSV-kurser)

För att få börja läsa termin 4 (Reklam och PR II), krävs minst 15 hp från termin 2 (Reklam och PR I)

För att få börja läsa termin 6 på Företagsekonomiska institutionen (Reklam och PR III) krävs minst 120 hp inkl. minst 45 hp från kurserna Reklam och PR I + II

För att få börja läsa termin 6 på DSV finns inga specifika förkunskapskrav. Se dock förkunskapskravet för att få skriva examensarbete

 

Kandidatprogrammet i Digitala medier:

För att få börja läsa termin 4 krävs minst 40 hp från termin 1+2 (DSV-kurser)

För att få börja läsa termin 5 och 6 finns inga specifika förkunskapskrav. Se dock förkunskapskravet för att få skriva examensarbete

 

Kandidatprogrammet i Affärssystem och tjänstedesign:

För att få börja läsa termin 3 krävs minst 32,5 hp från termin 1+2 (DSV-kurser, LOM 7,5 hp räknas ej)

För att få börja läsa termin 5 och 6 finns inga specifika förkunskapskrav. Se dock förkunskapskravet för att få skriva examensarbete

 

Övriga kandidatprogram:

För att få börja läsa termin 3 krävs minst 40 hp från år 1 (termin 1+2)

För att få börja läsa termin 5 och 6 finns inga specifika förkunskapskrav. Se dock förkunskapskravet för att få skriva examensarbete

 

Masterprogrammen:

År 1 till år 2: 45 hp

 

 

Fristående kurser


Data- och systemvetenskap II, 30 hp

För dig som tidigare läst på DSV vid Stockholms universitet gäller följande: Du skall ha tagit minst 22,5 högskolepoäng på Data- och systemvetenskap I.

Data- och systemvetenskap III, 30 hp

För dig som tidigare läst på DSV vid Stockholms universitet gäller följande: Hela Data- och systemvetenskap I (30 hp) skall vara godkänd och du skall ha tagit minst 22,5 högskolepoäng på Data- och systemvetenskap II.

Data- och systemvetenskap IV, 30 hp

Hela Data- och systemvetenskap I och II (30 + 30 hp) skall vara avslutade och du skall ha minst 22,5 godkända högskolepoäng från Data- och systemvetenskap III.

 

 

Klarar du inte uppflyttningskravet?

Om du misstänker att du inte kommer att klara uppflyttningsreglerna är det bra om du så snart som möjligt kontaktar studievägledningen för att se över dina studier. Om du inte har tagit tillräckligt många poäng måste du under det kommande året ta igen de kurser du missat för att fortsätta nästkommande år med din utbildning.

Dispens i förhållande till uppflyttningskravet på DSV ges ej. Kravet finns för att du behöver ha inhämtat en viss mängd kunskap innan du kan gå vidare till nästa nivå i dina studier.