Konferens

Stockholms universitets lärarkonferens-undervisning och lärande i akademin

Missa inte tillfället att få ta del av presentation av de projekt som har genomförts med bidrag från Future Learn

Fredagen den 15 februari är ett datum att lägga på minnet.

Här finns mer information samt anmälan till konferensen

Workshop

IKT-stödd undervisning och lärande

Kom igång med informations- och kommunikationsteknik (IKT) som stöd i undervisningen. Workshopen ger dig en översikt över metoder och redskap för användning av IKT-stöd. Du får en möjlighet att diskutera IKT-stöd i din egen kurs samt prova på möjligheterna med videoinspelning och e-möten. Inga förkunskaper krävs

Mer detaljerad information om workshopen finner du