En ny världsdisciplin skapas

Grunden till DSV lades redan 1965 av Sveriges förste IT-professor Börje Langefors. Langefors bidrog till att utveckla det nya akademiska ämnet Informationsbehandling, särskilt den administrativa databehandlingens metodik (ADB). Disciplinen var först i världen inom fältet och som en av Nordens IT-pionjärer var Langefors starkt medverkande till att placera Sverige på den internationella IT-kartan.

Sveriges äldsta IT-institution

År 1966 bildades en gemensam institution för Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan (KTH), som namngavs till ADB-institutionen efter den nya disciplinen. Samma år skedde den första undervisningen för studenter vid Stockholms universitet och inom KTH för ingenjörsstudenter. 1987 fick institutionen namnet Data- och SystemVetenskap och förkortningen DSV.

Integrationen av ett tekniskt och ett samhällsvetenskapligt perspektiv på ämnet gav institutionen särskilda möjligheter. Den akademiska verksamheten vid DSV inriktades därmed redan från början mot informationsteknik (IT) och blandade systemvetenskap i ett samhällsvetenskapligt perspektiv med tillämpad datavetenskap och kommunikationsteknik.

Inriktningen särskiljer DSV från många andra liknande institutioner i Sverige, vilka istället utvecklats mot det snävare området Informatik (med ordets svenska innebörd), och gör DSV till Sveriges äldsta IT-institution och en av de första i världen.

 

 
Fotot visar Börje Langefors, Sveriges första professor i informationsbehandling.
Börje Langefors, Sveriges första professor i informationsbehandling, särskilt administrativ databehandling.
 

Börje Langefors myntade begreppet dator

År 1948 inrättades den statliga Matematikmaskinnämnden (MMN) för att koordinera svensk forskning inom området. Vid tiden kallades datorer i facktext för "matematikmaskiner" och i populärpress för "elektronhjärnor". När nämnden sökte en mer hanterlig term än dessa, var ett förslag att kalla datorn för ”datamat”.

Börje Langefors rekommenderade istället för nämnden att använda det unika begreppet ”dator”, som en nybildning att efterlikna ordet traktor. På kort tid nådde termen ett brett erkännande. Langefors var även med om att sprida användningen av begreppen informationssystem och informatik.