Den internationella konferensen (ICA Conference) är den 49:e i ordningen och hålls den 6–9 september 2015 i Stockholm. Deltagare är CIO:er från över 30 nationer och globala organisationer tillsammans med representanter från offentlig och privat sektor.

IT-säkerhet och medborgarnas skydd i den digitala världen

Frågor som kommer att diskuteras under årets konferens rör IT-säkerhet och medborgarskydd i den digitala världen. Konferensen kommer att presentera praktiska lösningar på hur regeringar kan minimera säkerhetsrisker kring medborgares personuppgifter samt vilka källor av stora data som regeringar runt om i världen använder.

En brännande fråga som kommer att avhandlas i år är hur regeringar faktiskt tillämpar mobil e-förvaltning som en del av lösningen vid beslutsfattande i sina samhälleliga utmaningar och för att uppfylla medborgares förväntningar.

- Årets ICA konferens är en unik möjlighet att diskutera med kollegor från hela världen om samhälleliga utmaningar i dag. Särskilt fokus den här gången ligger på mobila myndighetstjänster. ”Våra debatter och diskussioner är mycket interaktiva, hands-on och informella ", berättar Frank Leyman, chef för internationella relationer vid Federal Public Service ICT (Fedict) i Belgien.

I en kommentar till konferensen säger Vasilis Koulolias, chef för eGovlab, att:
- Våra diskussioner hjälper oss att öka värdet av offentliga tjänster och att skapa nya metoder och tekniker för bättre styrning. Den privata sektorns deltagande kan tillsammans med den akademiska världen och det civila samhället bidra till utveckling och implementation av tjänster som genererar ekonomisk tillväxt i såväl Sverige som Norden och internationellt.

Enad nordisk infrastruktur och en digital inre marknad i Europa

Konferensen avslutas den 9:e september med ett gemensamt möte för de nordiska länderna, ett tillfälle för deltagarna att utbyta erfarenheter, lära av varandra och hitta nya vägar för samverkan inom Norden, Europa och internationellt. Syftet är att lyfta fram potentialen hos en gemensam nordisk infrastruktur med en digital inre marknad i Europa som mål, genom att främja ett ekosystem för öppen innovation och medskapande för att på så sätt generera arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt och effektivare styrning.

 

Följ konferensen på:

För mer information:

För mer information, skicka e-post till Myrsini Glinos, projektkoordinator hos eGovlab.

 

Klicka på länkarna nedan för information relaterad till konferensen: