Isabella Hellman, säkerhetsexpert och alumn vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), Stockholms univeristet.
Isabella Hellman, säkerhetsexpert och alumn vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), Stockholms univeristet.

Isabella Hellman och Johan Ångström är nyutexaminerade studenter vid DSV med fokus på informationssäkerhet. I samband med sitt uppsatsarbete tog de sig an terminologi inom IT-forensik. Deras arbete lade grunden till ett kapitel med de centrala termerna inom IT-forensik och bygger bland annat på intervjuer med forensiker hos Polisen.

Även Samuel Spiik och Hevar Magron fokuserar på informationssäkerhet och är nyutexaminerade vid DSV. Samuel och Hevar arbetade fram ett motsvarande kapitel för samhällets cybersäkerhet, innehållande begrepp inom bland annat cyberkrigföring.

De två som ledde båda gruppernas arbete är också DSV-studenter. Både Bariz Korkmaz och Talip Körhan skrev uppsats och examinerades förra året. Även universitetslektor Fredrik Björck, som ansvarar för DSV:s masterprogram i informationssäkerhet är involverad i arbetet med boken. Förutom att handleda studenterna i sitt uppsatsskrivande organiserade han arbetets första delar för samtliga experter. Fredrik är även medförfattare till bokens förra utgåva.

Nytt svenskt referensverk med terminologi för informations- och cybersäkerhet

- Den här boken ger Sverige ett nytt referensverk med terminologi för informations- och cybersäkerhet. Det har vi ett stort behov av inom både forskning och utbildning, och inom näringslivet. Jag är stolt över mina studenter som har gjort en fantastisk insats i detta arbete, säger Fredrik Björck.

Nästa projekt sker inom internationell standardisering på ISO

Eftersom arbetet med att standardisera termer inom informations- och cybersäkerhet är ett viktigt område fortsätter det vid DSV. Inom kort påbörjas ett nytt projekt inom ramen för internationell standardisering på ISO vid institutionen. I projektet deltar bland annat representanter från DSV, KPMG i Bangalore, Indiens nationella tekniska institut samt USA:s Utilities Telecom Council. Ett av delmålen är då att definiera centrala begrepp inom området cyberresiliens.

Mer information

För mer information om informations- och cybersäkerhet, kontakta Fredrik Björck eller Oliver Popov vid Institutionen Institutionen för data- och systemvetenskap.

Klicka på länkarna nedan för att läsa relaterade artiklar

Klicka på länkarna nedan för mer information om kurser och utbildningar i informations- och cybersäkerhet