Till Institutionen för data- och systemvetenskap finns följande centra knutna:

eGovlab

Egovlab bildades 2011 för att visualisera effekter av Regeringens omvandlingar riktade mot integration, effektivitet och förändringsledning. I samarbete med näringsliv och offentlig sektor utvecklar, testar och beforskar centrat digitala plattformar och tjänster för delaktighet, demokrati och styrning i såväl Sverige som internationellt. Syftet är ökad transparens i myndigheters processer och förbättrade relationer mellan medborgare och makthavare.

SPIDER

Spider – The Swedish Program for Information and Communication Technology in Developing Regions etablerades 2004 och är en av de äldsta verksamma ICT4D-organisationerna. Som resurs- och kompetenscentra stödjer Spider användning av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i biståndsinriktade projekt med fokus på hälsa, utbildning och transparens och verkar i nätverk som samlar IKT-aktörer från näringsliv, organisation, offentlig sektor och akademi i Sverige och i partnerländer.