Efter mer än sex år lämnar professor Love Ekenberg rollen som prefekt för DSV för att få mer tid för sina forskningsintressen. Vid årsskiftet 2015 börjar han som senior forskare vid det internationell välkända forskningsinstitutet IIASA. Ny prefekt för DSV blir professor Uno Fors, men Love blir kvar som biträdande prefekt med speciella uppgifter på en del av sin tid.

Love Ekenberg kan se tillbaka på mer än sex framgångsrika år som prefekt för Stockholms universitets största institution. DSV är nu landets ledande utbildare inom IT-området och erbjuder ett brett utbud av utbildningar för ett stort antal studenter. Loves tid som prefekt har även inneburit en stark expansion på forskningssidan och DSV är numera ledande på flera forskningsområden.

- Vi har satsat både på en fördjupning inom tidigare områden och en breddning av forskningen till nya områden. Vi har fått en stor ökning i externa anslag, ökat antalet forskare och avsevärt ökat vår vetenskapliga publicering, påpekar Love.

Och framgången kan också mätas i kvantitativa mått. Stockholms universitets årliga bibliometriska analys av forskningspubliceringen under 2013 visade att DSV hör till de mest forskningsstarka institutionerna med sina 277 vetenskapliga publikationer. DSV hade en publikatonspoäng på 132 - en ökning med över 100 poäng sedan 2007!

- Jag är stolt över att vår utveckling vad det gäller publikationer är så stark. Det visar att vår medvetna satsning på att stärka forskningen bär god frukt, betonar Love.

Love vill lyfta fram de nya forskningsområden som tillkommit, men också DSVs synsätt på forskningens roll som en del i samhällets förändring.

- Man kan säga att vi forskar på IT i samhället. Informationstekniken har en nivellerande roll när det gäller kunskap, resurser, rättvisa – IT har en oerhörd potential som världsförbättrande instrument, understryker Love.

Av dessa skäl har t ex nya forskningsområden som e-government och IT i utvecklingssamarbetet lyfts fram i DSVs satsningar. Men Love har också velat visa på att IT kan vara något kul och häftigt. Därav kommer satsningen på t ex konst, spel och multimedia. Det här har lett till spännande tvärvetenskapliga projekt tillsammans med olika aktörer.

- Våra samarbeten med t ex Musikhögskolan och Konsthögskolan har fött roliga idéer. Det är spännande att jobba interdisciplinärt, och med så olika metodologiska traditioner som vi har, förklarar Love.

Nya utmaningar
Vid årsskiftet är det dags för nästa fas; då börjar Love Ekenberg på det erkända internationella forskningsinstitutet IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) som Senior Research Scholar. IIASA verkar tvärvetenskapligt med forskningsfrågor inom tre globala problemområden: energi & miljö, mat & vatten och fattigdom & rättvisa/jämlikhet.

- Jag ska vara någon slags rådgivare och bygga upp en verksamhet kring begreppet ”equity” – dvs ungefär rättvisa eller jämlikhet. Det blir min uppgift att se till att det här området ”lyfter”, berättar Love.

IIASA är ett spännande forskningsinstitutet som verkar inom områden som ligger Love varmt om hjärtat – det går inte att ta miste på. ”Det stämmer väl med vad man bör syssla med” som han uttrycker det.

Biträdande prefekt
Love Ekenberg lämnar inte DSV helt och hållet. Han blir kvar på 20 % som biträdande prefekt med ansvar för verksamheten inom e-demokratiområdet och för de mer konstnärliga delarna av DSVs verksamhet.

Länkar

Love Ekenbergs personliga hemsida

Att fatta kloka beslut – forskarporträtt av Love Ekenberg

Satsning på forskning ger resultat – intervju med anledning av den bibliometriska studien 2013.

IIASA - International Institute for Applied Systems Analysis)