Omsättning: 247 mkr

Anställda

Antal anställda: 169

Antal professorer: 16

Antal lektorer: 30

Utbildning

Antal magister- och mastersprogram: 9

Antal kandidatprogram: 8

Antal fristående kurser: 13

Studenter

Totalt antal studenter: 4 883, varav 2 186 kvinnor (45 %)

Antal nyantagna studenter på kandidatprogram: 576

Antal nyantagna studenter på masterprogram: 567

Antal forskarstuderande: 82, varav 30 kvinnor (36 %)

Antal licentiatexamina: 1

Antal doktorsexamina: 7

Antal vetenskapliga publiceringar

Totalt antal vetenskapliga publiceringar: 180

Granskade konferensbidrag: 84

Konferensförfaranden: 8

Granskade tidskriftsartiklar: 63

Bokkapitel: 24

Böcker: 3

Samlingsverk: 5