Institutionsledning

Styrelse

Från och med  2021-01-01 till och med 2023-12-31.

Permanenta ledamöter

Valda ledamöter

Lärare/forskare

Teknisk/administrativ personal

Studeranderepresentanter

Representant för forskarstuderande

Sekreterare