2016 Utlysning 3

 • MOOC – ett digitalt högskolepedagogiskt stöd i lärarutbildningen, BUV
  • En bra ansökan med intressant potential
  • Beviljas med maximalt 150 000 kr, men OH, lokaler får ej ingå, men all arbetstid som angivits i ansökan skall användas
 • Fler vägar till lärande – utveckling av multimodal kulturgeografisk metodik, Kulturgeografi
  • Sannolikt intressant projekt, men svårt att se vad som egentligen skall göras.
  • Sökanden tillfrågas om de kan precisera sin ansökan: vad är det för webb-baserade stöd man vill ha? Hur kommer det in i ett pedagogiskt grundtänk?
  • Kan eventuellt beviljas med högst 198 000 kr om ansökan blir konkret. Kontakta projektledare Uno Fors för vidare instruktioner.
 • The gamification of criminology, Kriminologiska institutionen
  • Intressant projektförslag
  • Ansökan kan beviljas med 150 000 kr om sökanden kan förtydliga vad de avser med Gamification, dvs. konkretisera vad som skall utvecklas och hur detta skall användas i undervisningen. Kontakta Uno Fors för vidare instruktioner.
 • Virtuella klientfall som pedagogiskt verktyg, Institutionen för socialt arbete
  • Bra projektidé och bra ansökan. Bra att man utgår från något som redan finns som prototyp
  • Beviljas med 200 000 kr
 • Simulated and Individualised Training Environment for Security and Forensics, DSV
  • Bra projekt och intressanta pedagogiska möjligheter
  • Ansökan kan beviljas med 158 788 kr om sökanden kan förtydliga vilka kurser detta används på samt genomföra en utvärdering av hur detta gick rent pedagogiskt inom ramen för sökta medel. Kontakta Uno Fors för vidare instruktioner.
  • Medel för resor, roll-ups och liknande beviljas ej

---------------------------------------

2015 Utlysning 2

Beslut

Interaktiva föreläsningar i ett flippat klassrum på distans?
Projektet kan sannolikt beviljas om man kan klargöra frågor gällande deltagande personer och deras roller, dock med maximal summa på 200 000 (söker 210 000).

Moving towards the distance by incorporating ICT components in a new master program; applied behavior analysis, autism and developmental disabilities
Beviljas med maximalt 196 000 kr om de är beredda att avsätta mer tid för sitt eget arbete


Utveckling av digitala lärresurser i kriminologi
Kan beviljas med maximalt 200 000 kr om de sökande beskriver bättre hur de kontinuerligt skall säkra IT-pedagogiskt stöd; det räcker ej att sända SR på kurs.


Beviljade medel utbetalas med 2/3 vid projektstart och 1/3 efter inlämnad slutrapport.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utlysning 1

* En teknik för att säkra att tidigare resultat från ett "Future Learn" - projekt går att implementera i stor skala i form av interaktiva simuleringar av muntliga examinationer.

            - Beviljas med 178 000kr

* Visuella medier i Antropologi

            - Beviljas med 150 000kr