Informations- och kommunikationsteknik (IKT) får allt större betydelse för människors lärande. De flesta studenter har en hög IKT-kompetens. Många lärare på Stockholms universitet har också en hög IKT-kompetens.

Men inte alltid kring just IKT för lärande. Därför vill vi öka och utveckla den pedagogiska användningen av IKT inom Stockholms universitets alla utbildningar och institutioner.

Exempel på en modern användning av IKT i universitetsutbildningar är t.ex.:

  • Virtuella möten med simulerade case (används inom bl.a. ekonomi, juridik, handel, psykologi, lärarutbildning, socialt arbete etc.)

  • Virtuella miljöer (används bl.a. inom psykologi, socialvård, skola, mobbning etc.)

  • IKT-stödd examination (kan underlätta lärarens arbete, kan examinera kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga m.m.)

  • Simuleringar (används bl.a. inom arkeologi, geologi, psykologi, biologi, miljö, socialvård etc.)

  • Nya lärmiljöer (för bl.a. föreläsningar, grupparbeten, självstudier, distans etc.)

  • IKT-stödda laborationer och remote labs (används inom bl.a. kemi, biologi, teknik etc.

  • Visualisering och animering (används bl.a. inom kemi, biologi, miljö etc.)

Mer traditionellt IKT-stöd för utbildning som t.ex. att ladda upp befintligt material på webben eller i s.k. Lärplattformar (LMS) förekommer naturligtvis också, men för att få stöd i detta projekt måste man i så fall använda LMS-en på ett nytt och pedagogiskt innovativt sätt. Samma gäller kring examination, att bara lägga upp en examen i en lärplattform med multiple choicefrågor är sällan särskilt pedagogiskt eller nyskapande.