• Uno Fors, Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), ordförande/projektledare 
 • Michael Christie, Institutionen för pedagogik och didaktik, vice ordf.
 • Staffan Selander, Institutionen för pedagogik och didaktik
 • Lovisa af Petersens,  Humanistiska fakultetskansliet
 • Una Cunningham,  Institutionen för språkdidaktik
 • Yishao Zhou, Matematiska institutionen
 • Alasdair Skelton, Institutionen för geologiska vetenskaper
 • Peter Wahlgren, Juridiska institutionen
 • Ulf Färjare, Juridiska institutionen
 • Fredrik Oldsjö, UPC
 • Lotta Ungerth, IT & Media
 • Ebba Ringborg, Studentrepresentant
 • Jakobina Nilsson, Studentrepresentant

Utöver projektledningen finns det på DSV resurser för teknisk/pedagogisk assistans samt viss administration. Dessutom stödjer UPC projektet med en sekreterarresurs.