Beslut gällande tilldelning av projektmedel

Av de 42 ansökningarna som kom in föreslog styrgruppen att 12 skulle erhålla medel ( se styrguppens motivation och beslut här (67 Kb) ). Rektor har i dag beslutat att tilldela medel enligt styrgruppens förslag. Se rektors beslut här (104 Kb)

Följande projekt har erhållit medel

Huvudsökande

Institution

Fakultet

Projekt

Erhåller kr

Jari Linikko

Specialpedagogik

Samfak

Simulering av virtuella elevärenden

199 964

Harald Kjellin m.fl.

DSV, IPD, FEK, Socialt arbete, Sociologi, Statsvetenskap

Samfak

En metod för att skapa filmade dramatiseringar av simulerad problemlösning

285 000

Ulf Jansson

Kulturgeografiska

Samfak

GIS-assistenten - en elärande- resurs för geodata

196 000

Eva Svärdemo

IPD

Samfak

Utveckling av bedömningspraktiken med hjälp av digitala case

197 313

Arjen Stroeven

Naturgeografi & kvartärgeologi

Natfak

Joint Masters course in glacial landscapes and environments

200 000

Lisbeth Danelius

ISD

Humfak

Digitalt baserade examinationsformer för VFUkurser

200 000

Maria Elena Bergman

BUV

Samfak

e-Rubric

200 000

Lisa Österling

MND

Natfak

Lärande som syns: dynamisk programvara i matematik

198 760


Ann-Christin Cederborg m.fl.

BUV, Specialpedagogik, IPD

Samfak

ScientificProcess - Lärarprogrammen

300 000

Ingrid Berglund

IPD

Samfak

Att bedöma yrkeskunnande – visualisering av…

200 000

Andreas Björnstad

FEK, Juridik, Psykologi

Samfak, Jurfak

e-tentor för alla

300 000

Björn Birgersson

BIG

Natfak

Utveckling av IKT-baserad distansundervisning inom biologiutbildningen

200 000

Vi i projektledningen gratulerar de som erhöll medel och välkomnar alla andra att söka igen vid nästa tillfälle som blir den 15 mars 2012. Naturligtvis är även helt nya projekt välkomna att söka.