Till Institutionen för data- och systemvetenskap finns följande centra knutna:

Centre for Arts and Technology in Society

I mars 2013 undertecknades ett samarbetsavtal mellan Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet, Kungl. Konsthögskolan och Kungliga Musikhög­skolan. Samarbetet sker inom ramen för Centrum för konst och teknik i samhället (CATS), där varje part bidrar med sina respektive kompetenser inom konstnärlig gestaltning och teknik.

Tanken med centrat är att samverka med övriga samhället i samarbetsprojekt och verka för breddad rekrytering till såväl de konstnärliga utbildningarna i Stockholm som till utbildningar vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Målet är att skapa utbildningar på master- och forskarnivå i ett gränsöverskridande samarbete mellan DSV och de olika högskolorna.

Digital Art Center

Digital Art center (DAC) etablerades 2010 med målet att bli ett fullskaligt upplevelsecenter för, av och med forskare, kreatörer, studenter, allmänhet och näringsliv i samverkan. Centrat ska synliggöra den forskning och innovation inom teknik, media, konst som skapas i och kring Kista.

Genom att skapa nya kontaktytor mellan teknikföretagen och den kreativa industrin leder Digital Art Center till nya sätt att tänka innovativt och bidra till att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. Huvudaktörer i centrat är Stockholms universitet, Atrium Ljungberg, Stockholms stad, Interactive Institute, Swedish ICT, Kista Science City.

eGovlab

eGovlab bildades 2011 och är en plats där framtidens inkluderande styrning formas. Syftet är att visualisera effekterna av Regeringens omvandlingar inriktade mot integration, öppenhet, effektivitet och förändringsledning samt att bidra till att bygga nya plattformar, vilka ger såväl beslutsfattare som medborgare möjlighet att delta i forskning och utveckling av framtidens e-förvaltning.

eGovlab bedriver tvärvetenskaplig forskning nära både uppdragsgivare och finansiärer för att effektivisera verksamheten inom det offentliga, samtidigt som de förenar social hållbarhet och ansvarstagande med teknisk innovation.

Mobile Life VINN Excellence Centre

Mobile Life bildades 2006 på initiativ av Stockholms universitet och bedriver forskning inom konsumentinriktade mobila och allestädes närvarande tjänster, inom allt från underhållning och socialisering, till arbete och samhälle. Inom centrat arbetar akademiska, industriella och offentliga parter tillsammans i strategiskt viktiga projekt med syfte att ge en hållbar tillväxt för Sverige.

Centrat är en samverkan mellan lokala forskningsorganisationer och samarbetspartners från IT- och telekombranschen. Samarbete med offentlig sektor säkrar samhällsrelevans och säkerställer att resultaten integreras i innovationssystemet. Centrat finansieras i tio år av VINNOVA (2007-2017). Från och med 1 april 2017 stängs centret ned, forskningen fortsätter vid stockholms universitet, KTH och Rise Sics.

SPIDER

SPIDER - the Swedish Program for Information and Communication Technology in Developing Regions etablerades 2004 och är en av de äldsta verksamma ICT4D-organisationerna. Centrat fokuserar på IKT som en viktig ut utvecklingsfaktor inom hälsa, utbildning och transparensfrågor.

I anslutning till sina internationella IKT-projekt stöttar Spider forskningsarbete genom aktiv resultatuppföljning. Information och resultat sprids via de nätverk centrat stödjer och skapar. Spider arbetar också med IKT-relaterat utvecklingsarbete tillsammans med universitet och myndigheter.