Beslut gällande tilldelning av projektmedel

Av 21 ansökningarna som kom in föreslog styrgruppen att 6st skulle erhålla medel. Rektor har i dag beslutat att tilldela medel enligt styrgruppens förslag. Se rektors beslut här (195 Kb) samt efterföljande information med styrgruppens motivation och beslut

Följande projekt har erhållit medel:

Institution

Fakultet

Huvudsökande

Projekt

Sökt

Föreslås erhålla

Institutionen för naturgeografi och kvartärbiologi

NatFak

Andrew Frampton

Utveckling av ett simulerings- och visualiseringsverktyg för flöde- och transportprocesser inom hyrologisk utbildning

200 000

200 00

Institutionen för pedagogik och didaktik

SamFak

Tore West

Öppna Digitala resurser för ungdomsskolan och lärarutbildningen

200 000

200 000

Matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, MND

NatFak

Margareta Enghag

Multimodalt berättande i naturvetenskap med Wikis

227 000

200 000

Institutionen för språkdidaktik

HumFak

Una Cunningham

Den digitala språkläraren

200 000

200 000

Institutionen för data- och systemvetenskap

SamFak

Oliver Popov

SimSecLab(SSL)-A simulated environment for learning security, building trust, fostering privacy and providing openness in e-Society

181 273

181 273

Institutionen för lingvistik

HumFak

Johanna Mesch

Teckenspråk i ord och rörlig bild

200 000

200 000

 

 

 

 

Summa

1 181 273

Vi i projektledningen vill gärna gratulera de som erhöll medel