Beslut gällande tilldelning av projektmedel

Av 19 ansökningarna som kom in föreslog styrgruppen att 6st skulle erhålla medel.

Rektor har beslutat att tilldela medel enligt styrgruppens förslag. Se rektors beslut här (96 Kb) .

Följande projekt har erhållit medel:

Institution

Fakultet

Huvudsökande

Projekt

Sökt

Erhåller

Institutionen för naturgeografi och kvartärbiologi

NatFak

Krister Jansson

Utvecklandet av kurserna Paleoglaciologi och Kartering av glaciala landformer

200 000

190 00

Institutionen för språkdidaktik

HumFak

Päivi Juvonen

IKT-stöd för självständigt arbete

200 000

190 000

Botaniska institutionen

NatFak

Mattias Persson

Interativ växtfysiologi

208 139

190 000

Institutionen för pedagogik och didaktik

SamFak

Eva Edman-Stålbrandt

Simulering av klassrumssituationer som stöd för lärandeteoretisk analys

179 868

174 000

Institutionen för data- och systemvetenskap

SamFak

Ilia Bider

CBL repository at DSV

200 000

190 000

Juridiska Institutionen

JurFak

Christian Diesen

Case Karlsson

200 000

190 000

 

 

 

 

Summa

1 124 000

Vi i projektledningen vill gärna gratulera de som erhöll medel