Nya trender inom datorstödda affärssystem kräver innovativa affärsarkitekter som kan integrera olika typer av system. Det gäller att skapa ett så heltäckande IT-stöd som möjligt, oavsett om IT-stödet finns på plats eller hyrs in. För att möta framtidens krav på dessa arkitekter har Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet skapat det nya kandidatprogrammet Affärssystem och tjänstedesign som ges för första gången i höst.

Utbildningen fokuserar på affärssystem, globala IT-tjänster och integration av IT och ekonomi med fokus på användning och utveckling av affärssystem.

Företag är helt beroende av effektiva affärssystem som stödjer verksamhetens arbetsprocesser. Det nya programmet ger studenten kunskaper i såväl data- och systemvetenskap som i hur affärssystem fungerar och innehåller bland annat kurser som datorsystem, nätverk och programmering. Målet är att studenten ska kunna bygga arkitekturer som möjliggör enkel överföring av information och effektiv verksamhetsstyrning, vilket är avgörande för ett lyckat affärssystem.

– För att bygga förståelse för hur IT, ekonomi och verksamhet hänger ihop läser studenterna bland annat kurser om IT i organisationer och design av arbetsprocesser, berättar programkoordinator Gustaf Juell-Skielse vid DSV.

DSV har i samarbete med Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet skapat nya kurser som omfattar allt från verksamhetsstyrning och redovisning till inköpskalkyler och marknadsföring.

Vid utvecklingen av framtidens affärssystem är det en utmaning att bygga en arkitektur där det enkelt går att koppla in olika delsystem och tjänster. För detta krävs skickliga och nytänkande utvecklare.

– Allt fler företag väljer att hyra in hela sitt IT-stöd som en så kallad molntjänst. Marknadens behov möts upp i utbildningen med fokus på design av innovativa informationstjänster för globala leveranser, med utgångspunkt i affärssystemets uppbyggnad, säger Gustaf Juell-Skielse.

 

Utbildningens upplägg

Under utbildningens första år får studenterna grundläggande kunskaper i data- och systemvetenskap och hur affärssystem fungerar. De läser kurser i bland annat datorsystem och nätverk, IT i organisationer, arbetsprocesser och programmering.

Andra året fördjupas studenternas kunskaper om affärssystem och informationstjänster och de får större förståelse för hur IT, ekonomi och verksamhet hänger ihop. Även en kurs i projektledning ingår.

Sista året genomför studenterna ett projektarbete om affärssystem och får testa sina kunskaper i praktiken. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Läs mer under utbildning

 

För mer information, kontakta:

Gustaf Juell-Skielse, programkoordinator, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet
E-post: gjs@dsv.su.se
Telefon: 08-16 16 72