Konstutställningen Föreställningar om gemensamma rum handlar om offentliga rum, privata nätverk och konsten att organisera kollektiv mening. Utställningen öppnar den 25 augusti i och omkring Husby konsthall, och den 26 augusti i Studion på Moderna Museet, och pågår till den 23 september. Dessutom kommer man att kunna ta del av utställningen på nätet, i Husbys lokala närradio, på Hornsgatan, m.fl. platser.

Under sommaren utvecklas arbetet med utställningen "Föreställningar om gemensamma rum" under ledning av Karin Hansson som är konstnär och doktorand vid DSV och Kungl. Konsthögskolan. Projektet är en del av forskningen vid DSV och KTH Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

 

 

Karin Hansson om utställningen
Utställningen Föreställningar om gemensamma rum utspelar sig i gränslandet mellan konst och forskning, där vi ser konsten som en möjlig praktik för att utforska alternativa gemensamt rum. När är det offentliga gemensamt? Tänker vi på det offentliga per automatik som något gemensamt? När vi säger t.ex. offentlig konst, skulle vi lika gärna kunna säga gemensam konst?

I detta konstprojekt utgår vi från skillnader och likheter i betydelsen och upplevelsen avgemensamt och offentligt för att på så vis fånga upp ekonomiska och globala strukturer.
Den geografiska utgångspunkten är Rinkeby-Kista, en av Stockholms – och Sveriges – mest expansiva stadsdelar. På denna plats tydliggörs de nya verkligheter globaliseringen har skapat. Här lever olika socioekonomiska världar på samma gång inlindade i och separerade från varandra. Här ställs statens lokala inflytande mot globalt spridda intressen. Hur skapar man medborgarskap på en plats som är så splittrad av skilda intressen? Var finns det gemensamma rummet i denna ekonomi? För den enskilde har det blivit svårt att veta var gränserna går och att orientera sig i de rum man delar med andra.

Här utgår vi från de enskilda konstnärernas subjektiva reflektioner för att ringa in en svårfångad gemensamhet - här utforskas uttrycken för det offentliga rummet på torg, i trappuppgångar och under tv-soffor.

Utställande konstnärer
Föreställningar om gemensamma rum har initierats av tre konstnärer som alla är verksamma i Rinkeby-Kista:
Karin Hansson doktorand vid Stockholms universitet i Kista och Kungl. Konsthögskolan
Johanna Gustafsson Fürst konstnär som arbetar med Kista teater
Thomas Liljenberg driver Kista Art City 

I utställningarna kan man ta del av verk skapade av konstnärer och forskare som arbetar med liknande frågor från olika perspektiv: Stefan Rusu, Nomeda & Gediminas Urbonas, Shakir Attiyah, Per Hasselberg, Nils Claesson, Shiva Anoushivani, Åsa Andersson Broms, Aron Larsson, Love Ekenberg, Göran Cars, Anna Hesselgren, Ingrid Jansson, Siri Tolander, Greta Weibull, Shida Shahabi och Patricia Aramburu.

Om utställningen
Arbetet med utställningen utvecklas under sommaren och presenteras under tiden 25 augusti–23 september 2012 i och omkring Husby konsthall, i Studion på Moderna Museet som en del av Moderna Museets

Platser och öppettider för utställningen
Utställningen i Husby konsthall är tis-söndag kl 12-17. Plats: Husbystigen 8, T-bana Husby.
Utställningen i Studion på Moderna Museet, Skeppsholmen, är öppet tisdag kl 10-20, onsdag-söndag kl 10-18, måndagar stängt.


 

Projektledaren Karin Hansson

Projektet är en del av forskningen vid DSV och Skolan för arkitektur och samhälls-byggnad vid KTH och  finaniseras av Formas. Projektet bedrivs i samarbete med Kungl. Konsthögskolan, Centrum för gestaltning, Husby Konst & Hantverksförening och Rumänska kulturinstitutet.

 

Mer information

Mer information om projektet och om de platser där utställningen kommer att visas/sändas. www.performingthecommon.se