Fredag den 12 mars strömmar hundratals gymnasieelever från Stockholms gymnasieskolor till Kista för att se vad världsledande svenska IT-företag har att erbjuda. För tredje året i rad genomförs Future Friday ett unikt evenemang i Kista som ska inspirera ungdomar att välja en karriär inom ICT. Förra året kom mer än 1 100 besökare.

I ett helt unikt samverkansprojekt kallat Future Friday bjuds elever från Stockholms gymnasieskolor på en upplevelsedag där framtidens jobb inom ICT/IT och telekom visas upp i form av föreläsningar, seminarier och demonstrationer av nyskapande tekniska lösningar.

Framtidens kompetens kräver samarbete över gränserna, säger Anette Scheibe, VD för Stiftelsen Electrum och Kista Science City AB. Future Friday är ett ”skolexempel” på hur näringsliv och akademi samverkar kring en gemensam fråga med inspiration och direktverkan på en gemensam målgrupp.

Det är KTH, Stockholms universitet samt ICT-företagen i Kista och Stockholm som tillsammans slår ett slag för tillväxt och integration. Under flera år har söktrycket till högre utbildningar inom ICT-området varit lågt i hela landet. Vi riskerar därför att få en framtida bristpå utexaminerade ingenjörer, systemvetare, specialister och forskare vilket hotar Sveriges ledande roll som ICT-nation.

Future Friday är ett unikt evenemang för att öka intresset för utbildning och arbete inom informations- och kommunikationsteknologi (ICT), förklarar projektledaren Robert Rönngren. Vi bjuder in gymnasieelever och lärare till Kista för att under inspirerande former lyssna på föredrag, träffa intressanta företag i branschen och se spännande tillämpningar av modern teknik i olika former!

Initiativet är att konkret sätt motverka en hotande brist på högutbildad kompetens inom IT/ICT – en kompetens som behövs för att säkra tillväxt och på sikt Sveriges världsledande position som IT-nation. Dagens samhälle bygger till stor del på innovativa lösningar inom ICT och för att säkra framtida tillväxt behöver företagen välutbildad kompetens. För framtida utveckling behövs fler studenter, lärare, forskare, anställda och entreprenörer inom ICT-området.

Företagen på Future Friday visar genom tillämpningar direkt på kopplingen mellan dagens och morgondagens IT-lösningar och våra utbildningar, säger Love Ekenberg, prefekt vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet, DSv. Future Friday är också en viktigt del av att attrahera människor med olika bakgrund, kulturer och förutsättningar till ett av världens ledande ICT-kluster.

Evenemanget är öppet för alla intresserade.

Fredagen den 12 mars kl. 9-13

Forumhuset, Isafjordsgatan 39, campus Kista

 

Deltagande företag - aktuell förteckning

Ericsson, IBM, CISCO, Starbreeze, HiQ, Sensavi, BioServo Technologies, National Semiconductor, Scania, CHAS, Movinto Fun, ENEA, ITM maskinen, HiNation, Kista Science City

 

Högskolor på Campus Kista

KTH ICT KTH skolan för informations- och kommunikationsteknik, DSV - Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet

 

Kontakt

Projektledare

Robert Rönngren, KTH ICT

rron@kth.se, 08 - 790 41 12


Presskontakt

Annica Englund, Kista Science City AB

annica.englund@kista.com, 0707 - 719 204

 

Jannecke Schulman, Campus Kista

jannecke@kth.se, 0708 - 85 14 07 

 

Mer om Future Friday>>

Bilder från förra årets event>>

Mer om Campus Kista>>

Mer om Kista Science City>>

Mer om KTH ICT skolan för informations- och Kommunikationsteknik>>

Mer om DSV– Institutionen för data- och systemvetenskap>>