Praktisk projektledning vid Institutionen för data- och systemvetenskap är den populäraste kursen bland de 62 kurser, som finns att söka hos Stockholms universitets sommarutbud. 1 292 personer har sökt kursen, varav 971 är förstahandsval.

Enligt Verket för högskoleservice är Praktisk projektledning också den tredje mest sökta kursen i den gemensamma antagningsomgången sommaren 2010. 

Stockholms universitet är vidare, enligt Verket för högskoleservice, det fjärde mest sökta lärosätet. 5 291 personer har sökt kurser som ges vid Stockholms universitet i sommar, vilket är drygt 39 procent fler sökande än motsvarande tidpunkt 2009. Det innebär att var fjärde sökande till Stockholms universitet valt Praktisk projektledning som ett alternativ.

Den tredje populäraste sommarkursen hos Stockholms universitet är Datakunskap, vilken också ges vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Datakunskap har totalt 430 personer sökt, varav 284 i första hand.